Pracownia obsługi konsumenta została doposażona w sprzęt specjalistyczny ułatwiający prowadzenie nowoczesnego zakładu gastronomicznego czyli terminal płatniczy, kasy bonowe, kasę fiskalną, system monitorów kuchennych KDS, system przywoławczy, pagery dla kelnerów oraz program gastro.

Wczoraj odbyło się szkolenie na nowym sprzęcie zorganizowane dla nauczycieli i młodzieży przez Panią Danutę Łączyńską

Info: ZSP Ornontowice