Czerwionka-LeszczynyInformacjeMiasto i Gmina Czerwionka-Leszczyny

Czerwionka-Leszczyny: Sesja Rady Miejskiej

Wczoraj odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad ślubowanie złożył nieobecny w czasie poprzedniej sesji Radny Janusz Szołtysek. Wybrano również Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej: Radnego Adama Karaszewskiego, Radnego Leszka Salamona oraz Radnego Marcina Stempniaka.

Podjęto pierwsze uchwały, ustalono również składy osobowe, wyłoniono przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji branżowych Rady Miejskiej:

– Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Bernard Strzoda
Wiceprzewodniczący: Janusz Szołtysek

– Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodnicząca: Izabela Rajca
Wiceprzewodnicząca: Urszula Menżyk

– Komisja Promocji, Kultury, Rozwoju i Sportu
Przewodnicząca: Jolanta Szejka
Wiceprzewodniczący: Grzegorz Marek

– Komisja Zdrowia, Rodziny, Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej
Przewodnicząca: Alina Kucharzewska

– Komisja Oświaty
Przewodnicząca: Natalia Kuś

– Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego
Przewodniczący: Sławomir Paluch

– Komisja Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
Przewodniczący Marcin Markiewka
Wiceprzewodniczący: Gabriel Breguła

– Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami
Przewodniczący Adam Malik

– Komisja Budżetu i Finansów
Przewodnicząca Dominika Baranowicz.

Gratulacje na ręce Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz Przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji branżowych złożyli Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Sola.

Info: UMiG Czerwionka-Leszczyny