GliwiceInformacje

Gliwice: Miejsca dostosowane do potrzeb

Dobiegły końca prace związane z dostosowaniem infrastruktury drogowej do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi. Polegały one na obniżeniu krawężników między miejscami postojowymi a chodnikiem. Prace przeprowadzono przy ulicy Berbeckiego w rejonie banku, przy ulicy Strzody w rejonie Szkoły Podstawowej, przy ulicy Wybrzeże Armii Krajowej, a także przy ul. Dworcowej w rejonie nr 25 i przy ulicy Gruszczyńskiego w rejonie nr 3.

Zarząd Dróg Miejskich podejmuje działania, zmierzające do zwiększenia dostępności miejskiej przestrzeni osobom niepełnosprawnym. W ostatnim czasie to nie jedyne zrealizowane przez nas rozwiązania, których celem jest ułatwienie w poruszaniu, a nade wszystko dla zapewnienia bezpieczeństwa w pasach drogowych osobom z niepełnosprawnościami. W tym roku w rejonie skrzyżowania ulic: Kozielskiej i Okulickiego – przy przejściach – zabudowano kostkę integracyjną z charakterystycznymi okrągłymi wypustkami.

Są one informacją dla osoby niewidomej lub niedowidzącej, o bezpośredniej bliskości jezdni. Podobne rozwiązanie wprowadzone zostało przy przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Lutyckiej i Pszczyńskiej.

Pracownicy Zarządu Dróg Miejskich sukcesywnie weryfikują miejsca w przyulicznych pasach, gdzie należy zlikwidować bariery lub wprowadzić bezpieczne rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Info: ZDM Gliwice