Okręg nr 1

Okręg Nazwa rady Liczba
Wyborców Mandatów Komitetów które zarejestrowały listy Kandydatów ze wszystkich list
1 Rada Powiatu Gliwickiego 29330 8 5 48

Listy kandydatów

Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW POWIATU GLIWICKIEGO

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 HIBSZER Henryk 65 Knurów
2 ZAKRZEWSKA Marzena Jadwiga 62 Żernica
3 ZIELIŃSKA Elzbieta 57 Knurów
4 GÓRKA Adam Krzysztof 53 Przyszowice
5 KRAWCZYK Urszula Maria 69 Knurów
6 LAMPERT Sabina Anna 39 Knurów
7 ZACHARUK Jolanta Bożena 51 Knurów
8 GRENDZIAK Dagmara Maria 37 Knurów
9 STACHYRA Krzysztof 58 Knurów
10 KOZUBOWSKI Krzysztof 62 Knurów
 

Lista nr 18 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ

 

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 RAMS Dawid Adam 39 Knurów
2 DUDŁO Piotr Paweł 57 Knurów
3 KOŚCIARZ Szymon 44 Knurów
4 MICHALSKA Monika Barbara 38 Knurów
5 PANFILUK Katarzyna 42 Knurów
6 SOBIERAJSKI Grzegorz Rafał 43 Knurów
7 ORZECHOWSKA Barbara Katarzyna 50 Knurów
8 STOLAREK Krzysztof Eugeniusz 54 Knurów
9 KĘDZIERSKI Dariusz Piotr 50 Knurów
10 BARON Agnieszka 31 Knurów

Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „MOJA GMINA NASZ POWIAT”

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 JURCZYGA Ewa 61 Knurów
2 GRABOWSKI Marek Jan 47 Knurów
3 SZWARCZYŃSKA Katarzyna Elżbieta 46 Knurów
4 SACHA Janusz Stanisław 56 Knurów
5 KOTAŃSKA Jadwiga 48 Knurów
6 MATUSZEK Zbigniew Paweł 42 Knurów
7 DUDZIŃSKA Ewa Barbara 43 Gierałtowice
8 ANTOSZ Grzegorz Józef 41 Gierałtowice
9 GROCHAL Przemysław Kamil 21 Knurów
10 GWIŻDŻ Włodzimierz Wojciech 54 Knurów

Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 RUDZKI Stanisław Józef 69 Knurów
2 LEŚNIOWSKA Jolanta Zuzanna 53 Knurów
3 SOBIERAJSKI Adam Czesław 37 Knurów
4 BIELAWSKA Iwona 46 Knurów
5 ŻYŁA Jacek Józef 51 Knurów
6 CZARKOWSKA Małgorzata Dorota 47 Knurów
7 WANDRASZ Jacek Antoni 63 Knurów
8 BIENIEK Krystyna Zofia 44 Knurów
9 NOWAK Ryszard Jan 49 Knurów
10 ZAKRZEWSKI Dawid Szymon 23 Knurów

Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 PRZYWARA Ireneusz Walenty 62 Knurów
2 ERFURT Beata Katarzyna 46 Knurów
3 JANOWSKA Katarzyna Ewa 44 Knurów
4 ŻAKOWSKI Marcin Paweł 41 Knurów
5 KOZAK Dawid 30 Nieborowice
6 SOSNA Paweł Jan 19 Knurów
7 GROCHULSKA Sonia Agnieszka 32 Knurów
8 SZYBIAK Eugeniusz Florian 61 Knurów

 

 

 

Okręg nr 3

Okręg Nazwa rady Liczba
Wyborców Mandatów Komitetów które zarejestrowały listy Kandydatów ze wszystkich list
3 Rada Powiatu Gliwickiego 18637 5 5 32

Listy kandydatów

Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 DOMBEK Waldemar Józef 55 Wilcza
2 ZAJUSZ-ZUBEK Elwira Małgorzata 49 Gierałtowice
3 FICOŃ Winfryd 74 Nieborowice
4 GLIKLICH Grażyna Joanna 50 Paniówki
5 KLOS Ingemar 56 Żernica
6 GOLEC Barbara Jadwiga 46 Gierałtowice
7 KOWOL Tomasz Michał 48 Przyszowice

Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW POWIATU GLIWICKIEGO

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 KORUS Jerzy 68 Przyszowice
2 MANSFELD Barbara Elżbieta 68 Przyszowice
3 LOSKA Eugeniusz Paweł 60 Przyszowice
4 KURPAS Magdalena Jadwiga 34 Chudów
5 HEPA Bogusława 62 Nieborowice
6 CEMPULIK-WŁODARZ Patrycja Dominika 33 Paniówki
7 KRÓLICKI Piotr Jan 67 Pilchowice

Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „MOJA GMINA NASZ POWIAT”

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 KRYWALSKI Wilhelm 51 Żernica
2 MARCOL Mirosław Sławomir 43 Gierałtowice
3 SZMIT Małgorzata Maria 38 Wilcza
4 BUCHAŁA Izabela Joanna 41 Gierałtowice
5 SURDEL Anna Maria 67 Pilchowice
6 KORUS Janusz Andrzej 71 Przyszowice
7 SZULC Dawid Dominik 23 Żernica

Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 RUSSIN Rajmund Jan 56 Żernica
2 KANCLERZ Justyna Jadwiga 38 Paniówki
3 MAMOK Rafał Roman 32 Wilcza
4 TKOCZ Justyna Weronika 32 Gierałtowice
5 SMUDA Bożena 43 Smolnica
6 ŁASTAWIECKI Piotr 23 Gierałtowice

Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 MARCISZ Marek Ireneusz 44 Gierałtowice
2 SZOLC Marek Roman 50 Gierałtowice
3 WIDENKA Adam Wiktor 42 Stanica
4 KROCZEK Dorota Aleksandra 42 Przyszowice
5 LUDWIK Aneta 39 Stanica

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 21-09-2018 10:32