Zbiorcze informacje o okręgach

 
Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
Nr 1 Knurów 8 29 330 2 20
Nr 2 Pyskowice 3 13 951 0 0
Nr 3 Gierałtowice, Pilchowice 5 18 637 1 7
Nr 4 Rudziniec, Sośnicowice 4 15 473 1 6
Nr 5 Toszek, Wielowieś 3 12 304 0 0
Podsumowanie   23 89 695 4 33

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Data ostatniej aktualizacji: 18-09-2018 18:02