GliwiceInformacje

Gliwice: W ciągu jednej doby zniszczenia zieleni w dwóch różnych częściach miasta

Każdego roku w najróżniejszych barwach zachwycają w pasach drogowych. Rośliny cebulowe, z pierwszymi promieniami słońca nadają koloru przyulicznym pasom. Takich miejsc w Gliwicach mamy coraz więcej. Jednym z pierwszych i sztandarowych był skwer u zbiegu ulic Styczyńskiego i Daszyńskiego. Krokusy, narcyzy i tulipany, które tam rosły w tym roku już się nie pojawią, a to za sprawą zniszczeń. Prace, które były tam prowadzone – bez zgłoszenia zarządcy drogi – spowodowały uszkodzenia roślin cebulowych.

Wykonawcy prac wystawiono już karę za nielegalne zajęcie pasa drogowego, a teraz dodatkowo zostanie zobowiązany do naprawienia szkód w zieleńcu.

W drugim z przypadków, inwestor prowadzący budowę w rejonie ulicy Moniuszki poniesie znacznie poważniejsze konsekwencje. W trakcie prowadzonych prac uszkodzone zostały dwie lipy. Roboty wstrzymano do wyjaśnienia sprawy. Jednocześnie Zarząd Dróg Miejskich – zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przyrody – zgłosi fakt zniszczenia drzew Marszałkowi Województwa Śląskiego, który jest organem władnym do nałożenia kary administracyjnej.

Info: ZDM Gliwice