GierałtowiceGmina GierałtowiceInformacjeRegion

Gierałtowice: Nabór do projektu grantowego „Wymiana źródeł ciepła wraz z zastosowaniem OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych”

📌Informujemy, że 📆7 marca 2024 r. rozpoczyna się nabór do projektu grantowego „Wymiana źródeł ciepła wraz z zastosowaniem OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych” planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

➡O grant może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Gierałtowice.

➡Dokumenty zgłoszeniowe można składać w formie papierowej, pocztą tradycyjną lub osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Gierałtowice oraz w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

‼Nabór będzie trwał do 21.03.2024 r.

Rozpatrywane będą tylko dokumenty zgłoszeniowe złożone w ww. terminie naboru.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 32 30-11-395, 32 30-11-392 oraz 32 30-11-342 oraz na stronie internetowej w zakładce „OZE DLA MIKESZKAŃCÓW”

Info: Gmina Gierałtowice