Kandydaci do Rady Powiatu Gliwickiego – prezentacje indywidualne