HENRYK HIBSZER

KWW Porozumienie Mieszkańców Powiatu Gliwickiego

Lista nr 20

Pozycja 1

 

Mam 65 lat. Wykształcenie wyższe zdobyłem na Politechnice Śląskiej. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyłem studia podyplomowe z zarządzania szpitalem. Od 27 lat pracuję jako zastępca dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie, a także Szpitala w Knurowie.

Szanowni Państwo,

Kandyduję do Rady Powiatu Gliwickiego, bo dobro mieszkańców naszego miasta i powiatu jest dla mnie ważne.

Jeżeli zostanę wybrany, to w Radzie Powiatu Gliwickiego będę zajmował się działaniami na rzecz poprawy dostępności i jakości usług medycznych w naszym mieście oraz na terenie powiatu.


Jak będę działał?

Będę popierał wszelkie inicjatywy zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców Knurowa i powiatu gliwickiego, a w szczególności:

  • poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych,
  • działania zmierzające do poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska,
  • rozwiązywanie problemów edukacji w szkołach ponadpodstawowych,
  • sprawy dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i pomocy prorodzinnej.

Przy podejmowaniu decyzji w tych obszarach zawsze będę się kierował opiniami mieszkańców.

Jako osoba o dużym doświadczeniu zawodowym i samorządowym doskonale wiem, że karta do głosowania daje ludziom realną władzę. 21 października użyjmy jej w słusznej sprawie.

Więcej:

http://www.porozumieniemieszkancow.pl/henryk-hibszer/

 

 * materiał sfinansowano ze środków KWW Porozumienie Mieszkańców Powiatu Gliwickiego