GLIWICKIKandydaci do Rady Powiatu Gliwickiego - prezentacje indywidualnePowiat

Marek Grabowski – kandydat do Rady Powiatu Gliwickiego Lista 19 miejsce 2

Marek Grabowski – kandydat do Rady Powiatu Gliwickiego Lista 19 miejsce 2

Kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców „Moja Gmina Nasz Powiat”

 

Szanowni Państwo,

 

Mam 47 lat, pochodzę z Knurowa. Tu mieszkam wraz z żoną Dagmarą i dwoma synami Filipem i Bartłomiejem. Pracuję od 14 lat w gliwickiej firmie Ekomax sp. z o.o. Z wykształcenia jestem technikiem elektrykiem górnictwa podziemnego. Obecnie jestem w trakcie zmiany zawodu. Swoją przyszłość zawodową wiążę z branżą IT, moją pasją bowiem jest programowanie aplikacji i stron internetowych oraz produkcja filmowa.

 

Jestem rodzicem dziecka niepełnosprawnego. Od wielu lat angażuję się w działania zmierzające do poprawy sytuacji rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. Wraz z żoną postanowiliśmy dzielić się swoim doświadczeniem z innymi poprzez nieformalne „centrum informacyjne” dla rodzin, w których urodziło się dziecko niepełnosprawne. Ta działalność trwa już od dwunastu lat a od roku przekształciła się w oficjalnie działający „mobilny punkt interwencyjny” wspierany przez psychologa, który działa w ścisłej współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Nasza działalność opiera się na wolontariacie.

 

Od dziewięciu lat włączam się także w promocję Knurowskich Dni Integracji.

 

Od 2015 roku jestem członkiem Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach.

 

Dlaczego kandyduję do Rady Powiatu Gliwickiego

 

  1. Jako członek społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych a także rodzic dziecka niepełnosprawnego jestem w szczególny sposób zaangażowany w sprawy rodzin, które opiekują się dziećmi lub osobami dorosłymi z niepełnosprawnością. Praca w Powiecie Gliwickim jako radny ułatwi mi rozwiązywanie wielu problemów, z którymi boryka się całe środowisko osób niepełnosprawnych w naszym powiecie a szczególnie w Knurowie.

Moje osiągnięcia i aktywność:

Od 12 lat raz z żoną Dagmarą dzielimy się swoim doświadczeniem z innymi poprzez nieformalne „centrum informacyjne” dla rodzin, w których urodziło się dziecko niepełnosprawne. Ta działalność z czasem przekształciła się w oficjalnie działający „mobilny punkt interwencyjny” wspierany przez psychologa, działamy w ścisłej współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Nasza działalność opiera się na wolontariacie.

 

  1. Poprzez zgłaszanie propozycji usprawnień dowozu dzieci z niepełnosprawnością udało mi się uzyskać zgodę na dodatkowy kurs przewoźników, który w znaczący sposób ułatwił powrót do domu dzieci kończących zajęcia we wcześniejszych godzinach. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Miejskim Jednostkom Oświatowym oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Knurowie za pomoc i zaangażowanie w rozwiązanie tego problemu.

 

  1. Dzięki moim konsultacjom z przedstawicielami Rady Miasta udało mi się uruchomić pomoc rodzinom opiekującym się dziećmi niepełnosprawnymi. Pomoc polega na finansowaniu przez Gminę Knurów zabiegów rehabilitacyjnych w wybranych poradniach terapeutycznych. Działania w tym temacie podejmowane są od dwóch lat i są w takcie ciągłego doskonalenia. Także tutaj chciałbym podziękować przedstawicielom Rady naszego miasta, którzy są członkami Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia. Dziękuję za zaproszenie na konsultacje i wysłuchanie moich propozycji. Dziękuję także panu Prezydentowi za przychylność i starania w stworzeniu warunków do pomocy rodzinom.

 

  1. Dzięki moim wnioskom skierowanym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie od dwóch lat rodziny opiekujące się dziećmi z niepełnosprawnością mają możliwość korzystania z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych co roku a nie tak jak przed zmianami co dwa lata.

Zapraszam na moją stronę facebookową />