InformacjeRegionZabrze

Zabrze: Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na wydziałach Politechniki Śląskiej

Dzisiaj, w Europejskim Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego wraz z immatrykulacją Wydziału Inżynierii Biomedycznej oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu. Zaraz po tym wydarzeniu rozpoczęła się XII Konferencja Naukowa „HealthTech Innovation Conference”. Uczestnicy spotkania dyskutują w naszym mieście na tematy związane m.in. z inżynierią biomedyczną, bioinformatyką czy robotami medycznymi.

W uroczystościach, które odbyły się dzisiaj w kampusie Politechniki przy ul. Roosevelta, udział wzięli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodnicząca Radny Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej PŚl prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania PŚl prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, kadra naukowa obu zabrzańskich wydziałów, zaproszeni goście oraz studenci.

– Wysoko cenię wielopłaszczyznową współpracę Zabrza z Politechniką Śląską. Tworzenie klimatu dla rozbudowy zaplecza badawczego dla ośrodków dydaktycznych, firm i instytucji jest jednym z priorytetów działalności zabrzańskiego samorządu. Wydziały uczelni wzbogacają ofertę edukacyjną w naszym mieście, podkreślając zarazem gospodarczy potencjał Zabrza.– podsumowała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

W trakcie uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego odbyła się też immatrykulacja studentów pierwszego roku.

Bezpośrednio po inauguracji rozpoczęła się XI Konferencja Naukowa „HealthTech Innovation Conference”, która każdego roku gromadzi niemal 250 uczestników. Wydarzenie to jest miejscem integracji oraz wymiany doświadczeń a także zacieśniania współpracy inżynierów biomedycznych i przedstawicieli ośrodków medycznych w zakresie innowacyjnych technologii mających zastosowanie w medycynie i sporcie.

Tematyka konferencji obejmuje obszary związane inżynierią biomedyczną, bioinformatyką, biomechatroniką, bioelektroniką, biomateriałami, robotami medycznymi, technologiami wojskowymi, inżynieryjnym wsparciem procedur medycznych, planowaniem treningów sportowych oraz rehabilitacji. W ramach wydarzenia planowane są m.in. referaty zamawiane, przedstawiane przez prelegentów o wysokim autorytecie międzynarodowym.

Info: UM Zabrze