Czerwionka-LeszczynyInformacjeMiasto i Gmina Czerwionka-Leszczyny

Czerwionka-Leszczyny: Wybory sołtysa w sołectwach Książenice i Przegędza

12 listopada w Książenicach i Przegędzy odbędą się wybory sołtysa. Kandydaci na sołtysa mogą zgłaszać swoje kandydatury do Miejskiej Komisji Wyborczej do 18 października 2023 r.

Uchwała Nr 3/2023 Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 września 2023 roku w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia kandydata na sołtysa sołectwa Książenice oraz sołtysa sołectwa Przegędza jest dostępny w linku opublikowanym poniżej.

Wybory w Książenicach i Przegędzy odbędą się 12 listopada w godz. 8.00-18.00.
Adresy Obwodowych Komisji Wyborczych:
– Sołectwo Książenice: Szkoła Podstawowa w Książenicach, ul. Księdza Pojdy 100
– Sołectwo Przegędza: Szkoła Podstawowa w Przegędzy, ul. Szkolna 1

Szczegółowe informacje: https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/jednostki_podlegle/Wybory_Soltysa_Solectwa_Ksiazenice_oraz_Przegedza.html

Kalendarz wyborczy:
1. Powołanie Komisji Wyborczej dla Gminy i Miasta (Miejska Komisja)

odpowiedzialny za wykonanie: Burmistrz Gminy i Miasta do 38 dnia przed dniem wyborów (do 5 października 2023 r.)

2. Wyznaczenie siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla:
1) sołectwa Książenice
2) sołectwa Przegędza

odpowiedzialny za wykonanie: Miejska Komisja na wniosek Burmistrza do 35 dnia przed dniem wyborów (do 8 października 2023 r.)

3. Zgłaszanie do Miejskiej Komisji
kandydatów na sołtysa sołectwa Książenice oraz sołtysa sołectwa Przegędza

odpowiedzialny za wykonanie: zainteresowani do 25 dnia przed dniem wyborów (do 18 października 2023 r.)

4. Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych dla:
1) wyborów sołtysa sołectwa
Książenice
2) wyborów sołtysa sołectwa
Przegędza

odpowiedzialny za wykonanie: Miejska Komisja Wyborcza spośród osób zgłoszonych przez kandydatów na sołtysa oraz Burmistrza do 20 dnia przed dniem wyborów (do 23 października 2023 r.)

5. Rozplakatowanie obwieszczeń o ustaleniu kandydatów na sołtysa sołectwa Książenice oraz sołtysa sołectwa Przegędza odpowiedzialny za wykonanie: Miejska Komisja Wyborcza do 10 dni przed dniem wyborów (do 2 listopada 2023 r.)

6. Prowadzenie kampanii wyborczej

odpowiedzialny za wykonanie: Kandydaci na sołtysów do dnia poprzedzającego wybory (do 11 listopada 2023 r. do godziny 24.00)

7. Głosowanie bezpośrednie, równe, powszechne, tajne
w dniu 12 listopada 2023 r. w godzinach od 8.00 do 18.00

Info: Gmina Czerwionka-Leszczyny