8 lipca w sołtysówce w Paniówkach odbyło się spotkanie poświęcone skrzyżowaniu drogi krajowej nr 44 i ul. Zabrskiej (drogi powiatowej) w tej miejscowości.

Spotkanie prowadził sołtys Paniówek Bogusław Mryka, a wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów Powiatu Gliwickiego i Gminy Gierałtowice na czele ze starostą Waldemarem Dombkiem i wójtem Leszkiem Żogałą, radni powiatu i gminy oraz drogowcy –  Marek Niełacny, dyrektor Oddziału Katowice Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Aleksandra Wielgosz, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach.

Rozmawiano o bezpieczeństwie tego skrzyżowania. Sołtys Mryka zwrócił uwagę, że jest ono bardzo ruchliwe i niebezpieczne. Dyrektor Niełacny przypomniał, że GDDKiA w ostatnim czasie wykonała jego przebudowę, w wyniku której powstał lewoskręt prowadzący w stronę Zabrza. Dalsze inwestycje wymagałyby uzasadnienia ich celowości potwierdzonych m.in. pomiarami natężenia ruchu. Katowicki oddział GDDKiA ma w planach wykonanie takich pomiarów w 2020 r. Zaproponowano, by równocześnie pomiary na ul. Zabrskiej wykonał wówczas ZDP w Gliwicach, co da całościowy obraz natężenia ruchu na tym skrzyżowaniu. Analizowano również inne możliwości zwiększenia bezpieczeństwa w jego obrębie. Innym tematem, który poruszono, było postawienie lustra przed rondem przy drodze prowadzącej do Centrum Handlowego Europa Centralna.

– Dziękuję wszystkim za udział w tym spotkaniu – mówi starosta Waldemar Dombek. – Dbałość o bezpieczeństwo na drogach w naszym powiecie jest bardzo ważna i cieszy każda inicjatywa, która się do tego przyczynia.

Info: starostwo.gliwice.pl