21 listopada obchodzony jest Dniem Pracownika Socjalnego. Z tej okazji w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się spotkanie, podczas którego nie zabrakło życzeń i podziękowań.

Z pracownikami socjalnymi – wśród których byli m.in. dyrektorzy i przedstawiciele domów pomocy społecznej z terenu powiatu gliwickiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie oraz warsztatów terapii zajęciowej – spotkali się wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga, Jacek Zarzycki z Zarządu Powiatu Gliwickiego, sekretarz Magdalena Budny oraz skarbnik Maria Owczarzak-Siejko.
W dniu swego święta uczestnicy spotkania odebrali listy gratulacyjne i podziękowania od władz Powiatu Gliwickiego.

– Dziękujemy państwu za zaangażowanie i profesjonalizm, z jakim wykonujecie swoją pracą – mówiła wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga. – Za życzliwość i szacunek okazywane drugiemu człowiekowi, który wymaga pomocy i opieki. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego życzymy wam wiele zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji zawodowej. Przekażcie proszę te podziękowania i życzenia również waszym pracownikom.
Info: starostwo.gliwice.pl