Powiat Gliwicki włączył się w międzynarodową kampanię 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Działania, podjęte w jej ramach na terenie naszego powiatu,  podsumowano na konferencji, która odbyła się 20 listopada w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

– Cieszę się, że problem przemocy i krzywdzenia dzieci oraz młodzieży nie jest wam obojętny – mówiła do uczestników konferencji wicestarosta Ewa Jurczyga. – Powiat Gliwicki już po raz drugi włączył się w kampanię mająca na celu zwrócenie uwagi na ten problem. Szczególną aktywnością na naszym terenie wykazały się prowadzone przez powiat szkoły ponadgimnazjalne, a także Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego, zaś całość przedsięwzięć prowadziło i koordynowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie przeprowadzony został konkurs plastyczny dotyczący problematyki przemocy w rodzinie. Wzięli w nim udział uczniowie klas I-IV we wszystkich typach szkół prowadzonych w tym zespole. Zwycięska praca plastyczna stała się szatą graficzną plakatów i ulotek informacyjnych propagujących informacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W placówce przeprowadzono także pogadanki i lekcje o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Odbyły się one w każdej klasie, a prowadzili je pedagog i psycholog szkolny.

W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach zorganizowana została wystawa fotografii, dotycząca tematyki związanej z przemocą oraz informacjami na temat sposobów jej przeciwdziałania. Odbyło się także spotkanie z przedstawicielem Policji na temat skutków prawnych w sytuacjach związanych z przemocą. Ciekawa była prelekcja psychologów Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach na temat przeciwdziałania przemocy rówieśniczej – uczestniczyło w niej około 20 uczniów oraz nauczyciel i pedagog szkolny.

Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie zaplanował w ramach kampanii zorganizowanie spotkania z Policją na temat przemocy – szczególnie w aspekcie przestępczości internetowej. W placówce tej – dzięki wsparciu Powiatu Gliwickiego – od września br. zatrudniony jest psycholog, który służy pomocą m.in. w sprawach dotyczących przemocy wobec młodzieży.

Podczas konferencji psychologowie z Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w bardzo ciekawy sposób przedstawili zagadnienia związane ze stosowaniem przemocy oraz znajdowania się w sytuacji, gdy jesteśmy jej poddawani. Magdalena Filipczak-Piątek, Aleksandra Michnowska, Joanna Cebula i Szymon Celmerowski przeprowadzili prelekcje, krótkie zajęcia warsztatowe i pokazali filmy z tym związane, budząc duże zainteresowanie i wiele refleksji na ten temat wśród uczestników konferencji. – To była bardzo potrzebna kampania – mówili zarówno uczniowie, jak i opiekunowie młodzieży.

Info: starostwo.gliwice.pl