W budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach odbywa się I sesja Rady Powiatu.

Odbywają się wybory Starosty Gliwickiego oraz Wicestarostów.

Na sesji 23 osoby

Dombek Waldemar – 19 głosów za .

Kandydat uzyskał wymaganą ilość głosów i został wybrany Starostą Gliwickim na lata 2018 – 2023.

Adam Wojtowicz – 23 karty – 17 głosów za wstrzymujące się 4 głosy
wice starosta Powiatu Gliwickiego

Wybór Członka Zarządu Powiatu Gliwickiego – którego zgłasza Starosta –
Ewa Jurczyga – to propozycja Starosty Powiatu Gliwickiego.

 Protokół sporządzony podczas sesji, komisja skrutacyjna informuje co następuje – minimalna liczba głosów 12, wydanych kart 23 – w tym za 12 głosów przeciw 6, wstrzymujących się Kandydatka została wybrana na Członka Zarządu Powiatu Gliwickiego.

 

 

transmisja live dostępna pod adresem: