Starostwo Gliwickie: Bliżej klastra energetycznego

0
1012

W Starostwie Powiatowym w Gliwicach 24 lipca podpisana została umowa o przystąpieniu do Listu Intencyjnego w sprawie utworzenia klastra energetycznego. To kolejny krok na drodze powstania tego podmiotu, który usprawni gospodarowanie energią elektryczną na terenie powiatu.

Umowa zawarta została pomiędzy dwudziestoma podmiotami, które już wcześniej przystąpiły do Listu Intencyjnego, a czterema jego nowymi sygnatariuszami: Powiatem Gliwickim, Politechniką Śląską oraz spółkami Energia w Kogeneracji EWK z Wilczy i BIO-BUT w Łanach Wielkich. Te wcześniejsze podmioty to m.in. firmy i przedsiębiorstwa z całej Polski zajmujące się wytwarzaniem i dystrybucją energii, samorządy oraz stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii, które przygotowuje grunt pod utworzenie klastra.

– Nasz powiat został wybrany do tego pilotażowego programu jako jedna z pięciu jednostek samorządu terytorialnego w kraju. Poza Powiatem Gliwickim są to Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Oława, Miasto Oława i Powiat Oławski – mówi Jacek Zarzycki z Zarządu Powiatu Gliwickiego. – Proponując udział naszego powiatu w tym przedsięwzięciu stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii kierowało się dużą wagą, jaką przywiązujemy do spraw dbałości o środowisko naturalne, między innymi tym, iż działa u nas Zespół roboczy do spraw ograniczenia niskiej emisji.

Podpisanie umowy było kolejnym krokiem na drodze do utworzenia klastra. Wzięli w nim udział przedstawiciele Powiatu Gliwickiego: starosta Waldemar Dombek, wicestarosta Ewa Jurczyga i Jacek Zarzycki oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego – Włodzimierz Gwiżdż, prezes stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii – Krzysztof Kochanowski, dr hab. inż. Joanna Kalka – prodziekan Wydziału Ochrony Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, prezes Zarządu spółki Energia w Kogeneracji EWK S. A. – Krystian Szymała, prezes Zarządu spółki BIO-BUT Sp. z o. o. – Władysław Butor, a także reprezentant posła Piotra Pyzika – Szymon Sarré.

Powstający klaster ma skupiać producentów różnych źródeł energii alternatywnej, zapewniając możliwość jej magazynowania i przekazywania odbiorcom, wśród których byłyby między innymi instytucje użyteczności publicznej, mieszkańcy i firmy. Pilotażowy program zapewnia możliwość pozyskania na ten cel środków z Ministerstwa Energii, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z funduszy unijnych.

– Klaster energetyczny dla powiatu gliwickiego, zwłaszcza w wersji pilotażowej, to ogromna szansa na rozwój odnawialnych źródeł energii – informuje Włodzimierz Gwiżdż. – Powiat wraz z innymi samorządami i firmami może stanowić podmiot, dający realną szansę na poprawę efektywności energetycznej dla pojedynczych obiektów, w tym użyteczności publicznej, na przykład powiatowych oraz sieci obiektów gminnych (szkół itp.) czy też spółdzielni mieszkaniowych, osiedli, sołectw, jak i przedsiębiorstw lokalnych. Może się to przyczynić do ograniczenia kosztów energetycznych, które stanowią ogromny udział w kosztach własnych tych podmiotów. Klaster umożliwi też współpracę w programie prosumenckim dużych firm, w tym zakładów energetycznych, gmin, zarządców nieruchomości, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz indywidualnych mieszkańców.

– To niezwykle cenna inicjatywa, głównie ze względu na możliwość dywersyfikacji źródeł energii oraz skracanie drogi od jej producenta do konsumenta – mówił podczas spotkania Szymon Sarré. – W imieniu posła Piotra Pyzika zapewniam pełne wsparcie i daleko idącą pomoc dla powstającego klastra energii.

Lider projektu, stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii jest organizacją pozarządową, która działa od 2016 roku. Została powołana w celu prowadzenia działalności wspomagającej bezpieczeństwo energetyczne kraju, poszanowanie środowiska oraz rozwój gospodarczy.

Info : http://www.starostwo.gliwice.pl/