Możliwość przepracowania 10 godz. tygodniowo przez osoby długotrwale bezrobotne stała się możliwa w Knurowie na mocy porozumienia pomiędzy Państwowym Urzędem Pracy w Gliwicach a Urzędem Miasta w Knurowie.
W Knurowie w ramach prac społecznie użytecznych zajęcie dla swoich podopiecznych znalazł MOPS, m.in.w rejonie Ośrodka Wsparcia. Codziennie więc można więc popracować 2 godz. za stawkę 8zł/h pracy.
Na chwilę obecną zatrudnienie w tej formie znalazło 21 osób. Osoby zatrudnione cieszą się, że mają zajęcie, czują się potrzebne, mają kontakt z ludźmi.
W powiecie gliwickim wytypowane przez MOPS osoby do listopada 2015r mogą przepracować 6 tys. godz. w miejskich przedszkolach, szkołach, gimnazjach czy też żłobkach nie więcej niż 40 godz. miesięcznie. Do prac więc kwalifikują się osoby długotrwale bezrobotne, bez prawa do zasiłku który już jest długotrwały, często są to matki które mają małe dzieci a opieka nad nimi uniemożliwia im dojazdy do innych miejscowości.

Materiał przedstawiła na swojej antenie telewizja TVT
http://www.telewizjatvt.pl/node/31571

10258200_879231765463376_6060251321770051099_o