Rozpoczęła się procedura przetargowa na zadanie :
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 wraz z modernizacją ww. budynku oraz dobudową windy i rekonstrukcją terenu w rejonie ww. budynku”.

Czego możemy się więcej dowiedzieć ?
1. Ma być termomodernizacja która ma objąć:
a) docieplenie ścian nadziemnych:
– styropianem gr. 18 cm- metodą lekką – mokrą,
– płytami styropianowymi gr. 12 cm + okładzina klinkierowa 6 cm,
b) montaż okładzin kamiennych przy wejściu głównym do budynku,
c) docieplenie ścian fundamentowych wraz z izolacją przeciwwilgociową,
d) docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną wełną mineralną miękką,
e) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na PCV oraz aluminium,
f) wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
g) wymiana obróbek blacharskich,
h) wymiana rur spustowych

2.Dobudowanie windy zewnętrznej w szybie murowanym.

3. Wymiana poszycia dachu z blachy trapezowej na poszycie z blachy stalowej wraz z dogęszczeniem więźby stalowej i wymianą rynien.

4. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej.

5. Przebudowa wejścia głównego do budynku, w tym:
a) likwidacja istniejących schodów wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych oraz budowa nowych schodów,
b) wymiana nawierzchni przy wejściu głównym do budynku na płyty granitowe, oraz kostkę granitową,
c) montaż szklanego zadaszenia nad wejściem do budynku,
d) montaż oświetlenia nad wejściem do budynku i wejściem do windy

6. Rekonstrukcja zagospodarowania wokół budynku, w tym:
a) przebudowa istniejących nawierzchni z kostki wokół budynku,
b) przebudowa schodów skarpowych wraz z montażem poręczy,
c) wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową,
d) montaż obrzeży betonowych oraz granitowych,
e) wymiana istniejących masztów na maszty aluminiowe,
f) przebudowa oświetlenia zewnętrznego, g) wykonanie opaski żwirowej wokół budynku,
h) montaż elementów małej architektury, w tym:
– ławki,
– kosze na śmieci
– stojak na rowery
– donice betonowe
– maszty
i) odtworzenie trawników,
7. Wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku
8. Wymiana istniejących jednostek klimatyzacji w serwerowni
9. Dostawa i montaż budek dla ptaków
10. Roboty towarzyszące (roboty rozbiórkowe, likwidacja murków, ławek i masztów, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami ochronnymi, itp.).

11133912_879239045462648_8734829403314745472_o