InformacjeStarostwo Gliwice

Powiat Gliwicki: GOK w Wielowsi bardzo kulturalny!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi został beneficjentem grantu w konkursie realizowanym w ramach projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury”, uruchomionego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Tytuł projektu to „Kulturalna wielohybrydowa konwersja Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi”.

– W klasyfikacji konkursowej zajęliśmy 86 miejsce, zdobywając 87,5 pkt., co świadczy o naszym sukcesie. Tym bardziej, że jest to pierwszy tak duży projekt, w którym startowaliśmy. Nasz wniosek nie zawierał błędów merytorycznych, ani formalnych – informuje Kornelia Galbierz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi.

Projekt ma na celu przeniesienie działań kulturalnych ośrodka kultury do świata mediów cyfrowych. Cel główny to zaistnieć w ogólnodostępnej przestrzeni Internetu. Przeniesienie działań w cyberprzestrzeń jest ważne, szczególnie ze względu na panujący czas pandemii. Związane z tym ograniczenia wpływają destrukcyjnie na rozwój kultury. Dzięki nowym technologiom GOK w Wielowsi umożliwi odbiorcom udział w różnych projektach kulturalnych bezpośrednio z domu. Wielowieś jest gminą oddaloną od miasta. Na co dzień mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z „szeroką kulturą”. Podejmowane do tej pory działania integrujące społeczność lokalną w obecnym czasie zostały mocno ograniczone. Zatem wejście w sferę online wydaje się być idealnym rozwiązaniem. Planowany jest szereg działań i przedsięwzięć, które rozbudują ofertę kulturalna gminy, m.in. transmisje na żywo, relacje z działań kulturalnych w formie filmów.

A wszystko to będzie możliwe dzięki udziałowi pracowników, współpracowników i wolontariuszy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi w szkoleniach umożliwiających zdobycie nowych kompetencji cyfrowych. Kwalifikacje te pomogą w stworzeniu wielokierunkowej – wielohybrydowej oferty kulturalnej dla mieszkańców tej gminy.

Co ważne, dodatkowo oferta będzie dostępna również dla osób ze szczególnymi potrzebami.

– Zadbamy również o ważną sferę działania wirtualnego. Powstanie strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury, która zapewni dostęp do bieżących aktualności wydarzeń kulturalnych, również osobom wykluczonym ze względu na wiek, niepełnosprawności itd. – dodaje Kornelia Galbierz.

Planujemy ożywić funkcjonowanie naszego kanału You Tube, strony www.facebook.com/GOKWielowies/

Info: Powiat Gliwicki