GierałtowiceInformacje

Gierałtowice: Wymieniajmy kotły, dbajmy o czyste powietrze

Priorytetem jest dla nas eliminacja rzeczywistej szkodliwej emisji np. w wyniku stosowania niewłaściwego paliwa czy użytkowania przestarzałego źródła ciepła. Od 2017 r., czyli od wejścia w życie tzw. uchwały „antysmogowej”, przeszkoleni pracownicy urzędu przeprowadzają kontrole przestrzegania jej zapisów, a umowa zawarta z akredytowanym laboratorium umożliwia przeprowadzanie badań próbek paliwa oraz odpadów paleniskowych. Od tego roku dodatkowo, w związku z obowiązkiem wymiany najstarszych kotłów, sprawdzana jest tabliczka znamionowa kotła oraz widniejącą na niej data produkcji.

Warto się pospieszyć również dlatego, że w przypadku kiedy przekroczony zostanie termin wymiany kotła wynikający z zapisów uchwały „antysmogowej”, dotacja celowa na wymianę źródła ciepła w ramach PONE może zostać obniżona o połowę.

Urząd gminy i mieszkańcy dokładają starań, aby obowiązujące przepisy mogły być spełnione, o czym świadczy przyznanie w ubiegłym roku przeszło 300 dotacji do wymiany źródeł ciepła, dzięki czemu kolejnych kilkaset kotłów nie zanieczyszcza już powietrza w Gminie.

Info: Gmina Gierałtowice