GierałtowiceInformacje

Gierałtowice: Rekrutacja do gminnych przedszkoli na terenie Gminy Gierałtowice na rok szkolny 2022/2023.

Szanowni Rodzice,

podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego,

zasady oraz kryteria, wg których odbędzie się rekrutacja do przedszkoli na terenie Gminy Gierałtowice na rok szkolny 2022/2023

Dzieci kontynuujące edukację w przedszkolach w naszej gminie nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym.

Obowiązkiem Rodziców ww. dzieci jest złożenie w terminie do 25 lutego 2022 r. deklaracji o kontynuowaniu

wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego aktualnie uczęszcza dziecko.

Aby kandydatura nowego dziecka rozpatrzona była w postępowaniu rekrutacyjnym należy:

– Wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola,

– Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złożyć w wybranym sekretariacie zespołu szkolno-przedszkolnego

najpóźniej do dnia 15 marca 2022 r.

Wszystkie dokumenty będzie można pobrać na stronach internetowych gminnych przedszkoli lub zespołów.

Więcej informacji: https://bip.gieraltowice.pl/…/rekrutacja-do-gminnych…

_________________________________________

Drodzy Rodzice,

poniżej podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego

oraz kryteria, wg których odbędzie się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej.

Do klasy I szkoły podstawowej

dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu,

na podstawie deklaracji złożonej przez rodziców dziecka.

Wypełnioną deklarację należy złożyć

w sekretariacie danego zespołu szkolno-przedszkolnego najpóźniej do 31 marca 2022 roku;

Wszystkie dokumenty będzie można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej danego zespołu szkolno-przedszkolnego

Więcej informacji: https://bip.gieraltowice.pl/…/rekrutacja-do-klas…

Info: Gmina Gierałtowice