Nagroda za wspieranie przedsiębiorczości

0
1178

18 listopada Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku zorganizował konferencję „Wspierajmy przedsiębiorczość”. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały usługi i formy wsparcia przedsiębiorczości, podsumowano działania Urzędu Pracy w minionym 25-leciu. Najważniejszym momentem spotkania było uhonorowanie przedsiębiorców, którzy najefektywniej współpracowali z Urzędem, dotacjobiorcę tworzącego stałe miejsca pracy dla bezrobotnych oraz wyróżnienie w nowej kategorii „Debiut gospodarczy roku”. Nagrodę za inicjatywę utworzenia Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Czerwionce-Leszczynach oraz współpracę w zakresie rozwoju lokalnego rynku pracy otrzymał także Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

Dyrektor PUP Anna Michalczyk wręczając nagrodę, dziękowała za dotychczasową współpracę z Gminą. Przypomniała także, że dzięki utworzeniu Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego od września 2010 r. bezrobotni z terenu Czerwionki-Leszczyn mogą korzystać z pomocy jaką oferuje PUP na miejscu, bez konieczności wyjazdu do Rybnika.
„Dzięki stałej komunikacji i wzajemnym zrozumieniu, współpraca z gminą przebiega doskonale. Wspólnie wdrażamy szereg projektów aktywizujących osoby bezrobotne. Mam nadzieję, że nasze dalsze działania będą służyły partnerom rynku pracy i przyczynią się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy” – zaznaczyła.

„Najważniejszym z obszarów aktywności dla naszego samorządu po likwidacji kopalni stała się gospodarka i tworzenie nowych miejsc pracy. Cieszę się, że nasze wysiłki przynoszą już efekty. W tym roku uczestniczyliśmy w otwarciu zakładu Tenneco. Inwestor deklaruje ciągły rozwój i utworzenie kolejnych kilkuset miejsc pracy. Sprzedane zostały także tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Leszczynach, Stanowicach i Bełku. Jestem przekonany, że w roku 2016 w gminie znacznie przybędzie kolejnych miejsc pracy” – powiedział burmistrz. W. Janiszewski podziękował także za pomoc i wsparcie udzielane przez Powiatowy Urząd Pracy mieszkańcom Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Podczas konferencji wyróżnienia otrzymali także:

I. Pracodawcy efektywnie współpracujący z Powiatowym Urzędem Pracy w Rybniku

  • Auto Salon „Margo” Małgorzata Szczotok
  • POLCAB N. Gamoń Spółka Jawna
  • PROJEKTDECOR.PL Spółka Akcyjna
  • TAAKA RYBA Dawid Koczy
  • Hurtownia Salon Płytek Ceramicznych „CERMAR 2” Joanna Karasińska

II. Dotacjobiorca tworzący miejsca pracy dla osób bezrobotnych

  • Atelier Urody Justyna Pluta

III. Debiut gospodarczy roku

Barbara Gutt HANDMADE

Konferencja, nad którą patronat objął Wojewoda Śląski oraz Prezydent Miasta Rybnika była współfinansowana ze środków przeznaczonych na promocję Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

pup03 pup02 pup01 pup05 pup12 pup08 pup07