5 grudnia – Święto wolontariuszy w Czerwionce-Leszczynach

0
675

5 grudnia 2015 roku w ramach obchodzonego w tym dniu międzynarodowego dnia wolontariusza, w Czerwionce-Leszczynach w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Wolności 2 o godz. 16.30, odbędzie się uroczysta gala „Dzień Wolontariusza 2015”.

W czasie uroczystości, gminne organizacje pozarządowe zaprezentują swoją działalność oraz wyróżnią najaktywniejszych wolontariuszy minionego roku oraz osoby wspierające działalność społeczną.

Spotkanie jest partnerską inicjatywą kilku oganizacji społecznych, która ma na celu zaprezentowanie i nagrodzenie zaangażowanych mieszkańców gminy – wolontariuszy, którzy społecznie udzielali się w różnych wydarzeniach publicznych na rzecz mieszkańców. Jest również odpowiedzią na potrzebę pomocji i upowszechniania wolontariatu tj. zachęcania i aktwizowania obywateli do wsparcia działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia.

Zapraszamy do licznego, aktywnego udziału w spotkaniu. Dzień Wolontariusza to moment, który jest bliski organizacjom trzeciego sektora. Jak wskazują badania ponad 55% organizacji współpracuje z wolontariuszami będącymi poza jej strukturami (nie będącymi członkami, pracownikami), natomiast w aż 94% członkowie i zarząd pracują na rzecz organizacji nie pobierając wynagrodzenia.

Wniosek jest prosty: III sektor funkcjonuje dzięki sile ludzi zaangażowanych, aktywnych, mających szczytne cele i odwagę, by brać odpowiedzialność za ich realizację. Stoi ludźmi, którzy chcą brać odpowiedzialność za wspólne dobro. Postawa ta zdecydowanie wymaga uznania.

Zachęcamy aby uczcić dzień społeczników i wziąć udział w święcie organizacji pozarządowych!

 

Wydarzenie organizują: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyny wraz z Funduszem Lokalnym RAMŻA, Stowarzyszeniem „Jestem”, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Stowarzyszeniem Redukowania Bierności, Grupą Biegową „Luxtorpeda” Czerwionka i Wspólnotą Śląska „Ciosek” przy wsparciu Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Przedsięwzięcie „Dzień Wolontariusza 2015” jest współfinansowane z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

dzien_wolontariusza_2015_1