OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka” w Knurowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności  lokalu położonego w Knurowie przy ul. H. Sienkiewicza 29b/26  o powierzchni użytkowej 36,00 m2.

Cena wywoławcza tego lokalu wynosi 90 687,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł do dnia 24.05.2018r. do godziny 10.00 w Kasie Spółdzielni lub na rachunek bankowy.

 

Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 24.05.2018r. w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Gen. J. Ziętka 18c w Knurowie o godzinie 11.00.

 

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 235 16 70 lub 32/ 235 16 80.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka” w Knurowie oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyn na każdym etapie bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.