Od 2018 roku trwają prace budowlane przy termomodernizacji 13 budynków mieszkalnych, położonych w rejonie III Kolonii. Przypomnijmy, że miastu udało się pozyskać na ten cel 11,5 miliona złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnegp Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

Przygotowując przetargi i zawierając sukcesywnie kolejne umowy z wykonawcami robót na poszczególnych budynkach w kwartale ulic Dworcowej, Mickiewicza oraz Sienkiewicza , efekty których juz stopniowo widać, knurowski magistrat równolegle przygotowywał się do II etapu rewitalizacji.

W tym celu w ubiegłym roku złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej środkami europejskimi w ramach Programu Operacyjnegp Infrastruktura i Środowisko. Drobiazgowa ocena pod względem formalnym jak i merytorycznym podzielona na dwie rundy musiała potrwać, jednakże po blisko roku oczekiwania do Urzędu Miasta wpłynęło oficjalne pismo o przyznaniu środków w ramach Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

W ramach zaplanowanych działań, do nowego projektu wprowadzono 9 budynków, położonych przy ul. Dworcowej 23 i 25, Kościuszki 1 i 3, Mickiewicza 5,7,15,17 oraz Poniatowskiego 2, które objęte zostaną kompleksową termomodernizacją, połączoną z generalnym remontem pomieszczeń, wymianą instalacji wewnątrz budynków oraz podłączeniem obiektów do miejskej sieci gazowniczej. Oprócz ewidentnej poprawy stanu technicznego rewitalizowanych budynków, zyska także estetyka przestrzeni publicznej, a dzięki likwidacji tzw. niskiej emisji pochodzącej z przydomowych pieców opalanych węglem, ograniczona zostanie ilość toksycznych związków emitowanych do atmosfery.

Info: knurow.pl

1 KOMENTARZ

  1. Szkoda pieniędzy na te starocie!!! Zburzcie to i wybudujcie nowe budynki na miarę XXI wieku.

Comments are closed.