„Knurów – dobre przykłady”

0
919

Rozpoczęła się XI edycja gminnego konkursu ,,Knurów-dobre przykłady”. Tak jak w latach poprzednich, celem konkursu będzie wyłonienie i uhonorowanie osób i organizacji pozarządowych, które w w minionym roku szczególnie wyróżniły się podczas realizacji działań i wsparcia na rzecz społeczności lokalnej naszego miasta.

Zgłoszenia kandydatów mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne, przy czym zgodnie z regulaminem konkursu,  organizacje pozarządowe mogą same zgłosić własną kandydaturę oraz lidera będącego jej członkiem. Zgłoszenia konkursowe należy składać na specjalnym formularzu do dnia 8 kwietnia 2020 r.

W związku z ograniczeniami w bezpośredniej obsłudze interesantów przez Urząd Miasta Knurów w trakcie epidemii koronawirusa, zaleca się przesyłanie wniosków drogą pocztową na adres UM Knurów ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów. W przypadku braku możliwości wysłania wniosku pocztą, w wyjątkowych sytuacjach wniosek można złożyć w Urzędzie Miasta Knurów – w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem urzędu pod numerem telefonu 32 339 22 52

Złożone wnioski zostaną poddane weryfikacji i ocenie przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Adama Ramsa, w skład której wejdzie po 3 przedstawicieli Urzędu i organizacji pozarządowych. Komisja będzie brała pod uwagę takie aspekty jak innowacyjność rozwiązań, wielkość i zakres przeprowadzonych działań, skuteczność zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy, budowanie pozytywnego wizerunku Knurowa, wysokość pozyskanych funduszy zewnętrznych na realizację zadań, materiały dokumentujące działania np. dyplomy, zaświadczenia, fotografie, strony www itd.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 20.04.2020 r. natomiast uroczyste rozdanie nagród i dyplomów nastąpi podczas ogólnomiejskej imprezy otwartej dla mieszkańców Knurowa, nie później niż do końca czerwca 2020 roku.

regulamin konkursu
formularz zgłoszeniowy