Katowice/Knurów: Ogłoszono Ranking Gmin Województwa Śląskiego

0
237

W środę, 15 listopada w Sali Sejmiku Śląskiego w Katowicach odbyła się gala z okazji ogłoszenia wyników trzeciej edycji Rankingu Gmin Województwa Śląskiego, który jest inicjatywą realizowaną przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. W tym roku plebiscyt powstał we współpracy z Urzędem Statystycznym w Katowicach.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa śląskiego oraz miasta na prawach powiatu.

Knurów w swojej kategorii (gmina powyżej 20 tysięcy mieszkańców) został sklasyfikowany na 13 miejscu wyprzedzając między innymi Będzin, Czerwionkę-Leszczyny, Skoczów, Orzesze, Myszków czy Wodzisław Śląski. Laureatem tegorocznej edycji plebiscytu w tej właśnie kategorii zostały Tarnowskie Góry.

W kategorii „Miasta na Prawach Powiatu” najlepsze okazały się Katowice, a za najlepszą gminą do 20 tysięcy mieszkańców uznano Ożarowice.

Ranking premiuje gminy o największym potencjale w sferze gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej (rozwój zrównoważony). W ustaleniu klasyfikacji na dany rok kalendarzowy bierze się pod uwagę kilkanaście wskaźników, w tym między innymi: średnie dochody własne, wydatki majątkowe inwestycyjne czy też przyrost naturalny.

Fot. Krzysztof Jojko (Studio KJ)