GliwiceInformacje

Gliwice: Rozbudowa ulicy Sienkiewicza będzie mogła ruszyć w najbliższym czasie

W ciągu ośmiu miesięcy (od podpisania umowy z wykonawcą) na ulicy Sienkiewicza powstanie rondo, które nie tylko przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu, ale przede wszystkim ułatwi dojazd do Narodowego Instytutu Onkologii (NIO). Budowę zrealizuje gliwickie Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów, wyłonione w postępowaniu przetargowym, za kwotę 2,4 mln zł. Umowa na wykonawstwo zostanie podpisana w najbliższych dniach.

Realizacja inwestycji będzie współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach rozbudowy ulicy Sienkiewicza – w rejonie głównego wjazdu na teren Instytutu Onkologii – powstanie nie tylko rondo, ale także nowe oświetlenie uliczne, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych. Projekt inwestycji został skoordynowany z przedstawicielami NIO. Wcześniejszym etapem przygotowań do realizacji przedsięwzięcia było także przeniesienie lokalizacji głównego wjazdu do Instytutu Onkologii z ulicy Wybrzeże Armii Krajowej właśnie na ulicę Sienkiewicza.

Budowa ronda w dużej mierze ułatwi dojazd do Narodowego Instytutu Onkologii nie tylko pacjentom i pracownikom, ale także dojazd do innych instytucji zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza. Jest to końcowy etap podejmowanych działań związanych z poprawą dostępności dojazdu do NIO – po powstaniu węzła Drogowej Trasy Średnicowej z ulicą Sienkiewicza.

Info: ZDM Gliwice