Gliwice: Po Nowym Roku nowe stawki opłat za odpady. Urząd dostarczy zawiadomienia

0
220
fot. Pexels

Od 1 stycznia 2023 roku w Gliwicach obowiązywać będą nowe stawki za odbiór śmieci, przyjęte na lipcowej sesji Rady Miasta. Mieszkańcy nie muszą składać w tej kwestii nowych deklaracji do magistratu, wkrótce jednak niektórzy otrzymają zawiadomienia o  wysokości zmienionych stawek za odpady komunalne. Chodzi o właścicieli domów jednorodzinnych, którym będą one dostarczane już od 14 października.

Do rąk własnych zawiadomienia otrzymają właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani do ponoszenia opłaty za odbiór śmieci. Korespondencja w tej sprawie będzie doręczana przez pracowników magistrackich w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w soboty od godzin porannych – zawsze najpóźniej do godz. 20.00. Przypominamy zwłaszcza starszym mieszkańcom, że pracownicy Urzędu Miejskiego nie są uprawnieni do pobierania żadnych należności! W razie nieobecności adresata zawiadomienia będą dwukrotnie awizowane.

Zawiadomienia będą zawierały indywidualny numer rachunku bankowego, na który można dokonać wpłaty, na ich odwrocie dodatkowo będzie umieszczona informacja o możliwych formach dokonania zapłaty. Zachęcamy do zapłaty należności za pośrednictwem banków, zwłaszcza bezgotówkowo lub poprzez Gliwicką Elektroniczną Platformę Analityczno-Rozrachunkową GEPAR (szczegóły na stronie gepar.gliwice.eu).

W przypadku nieruchomości znajdujących się w budynkach wielolokalowych, zawiadomienia o nowych stawkach za odbiór śmieci będą wysyłane przez UM do wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynika z uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXVIII/783/2022 z 14 lipca 2022 r. (o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty).

info: glwiice.eu