13  czerwca w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyło się zakończenie roku artystycznego 2018/2019 zespołów wokalnych Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

Podczas koncertu na scenie czerwieńskiego CKE zaprezentowały się zespoły działające przy Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach: Świetliki, Światełko, Małe Światło, Światło oraz Ale Babki. Wszystkim występującym oraz ich nauczycielom – Krystynie Zaskórskiej, Dorocie Jezior oraz Magdalenie Grzegorzek podziękował Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski:

„Chciałbym złożyć ogromne podziękowania za przygotowanie dzisiejszego koncertu. Dziękuję zespołom, wokalistom, instrumentalistom oraz Waszym nauczycielom za ogromną pracę i serce, które wkładacie w to co robicie – mówił Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. – Rozwijajcie nadal swoje talenty oraz talenty swoich podopiecznych. Przede wszystkim wkładajcie jednak w swoją pracę tak wiele serca, które widzieliśmy dzisiaj w każdym występie” – dodał Burmistrz. Do słów podziękowań przyłączyła się również Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Mariola Czajkowska.

„Zaprezentowane dzisiaj utwory to efekt naszej całorocznej pracy. To z nimi nasi uczniowie występowali na przeglądach i festiwalach i to wykonania tych piosenek przyniosły im wiele nagród” – podkreśliła Magdalena Grzegorzek.

Występy zespołów oklaskiwali: Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, Przedwodniczący rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda, Zastępca Burmistrza Andrzej Raudner, Pełnomocnik Burmistrza ds. społecznych Aleksandra Chudzik, Sekretarz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Justyna Domżoł, radni miejscy, zaproszeni goście.

info: czerwionka-leszczyny.pl