Od 1 lipca 2019 r. zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr VII/61/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. W przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty będzie wynosiła: 18,00 zł miesięcznie/osobę.

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka ta będzie wynosiła 35,00 zł miesięcznie /osobę. Każda osoba, która złożyła deklarację, otrzyma zawiadomienie o obowiązującej od 01.07.2019 r. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany stawki nie ma obowiązku składania nowej deklaracji. Numery indywidualnych kont bankowych, na które należy dokonywać wpłaty pozostają bez zmian. Wpłat należy dokonywać do dnia 20-go każdego miesiąca. Zmiany podyktowane zostały wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wszelkich informacji udziela Referat Gospodarki Odpadami pod nr tel: 32 330-62-35; 32 330-62-36.

Info: ornontowice.pl