Do 14 grudnia trwać będzie rekrutacja do Programu liderskiego BLASK skierowanego do młodych ambitnych osób, które wiążą swoją przyszłość z aktywnością społeczną. Pierwsza edycja programu współfinansowana jest w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Program jest skierowany do młodzieży i młodych osób (nieprzekraczalna granica wieku 15-26 lat) zamieszkujących Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Zawiera on moduły: szkoleniowy, rozwojowy, praktyczny, a także integracyjny. Uczestnik zgłaszający się do udziału obligatoryjnie bierze udział w pełni, w każdym module. Program może zajmować sporo czasu na przestrzeni całego roku, na co należy się odpowiednio przygotować. Harmonogram spotkań zostanie opublikowany na stronie programu.

Udział w programie jest nieodpłatny, pod warunkiem pełnego udziału w projekcie. Przed rejestracją organizatorzy zachęcają do odwiedzenia strony: srb.org.pl/program-liderski-blask-3 . Wszelkie pytania można również zadawać za pośrednictwem Facebooka: – fb/programBLASK – fb/SRB, oraz mailowo blask@czerwionka.org.pl

Zgłoszenia do programu oceniane są pod względem merytorycznym, pod uwagę brane są szczególności: motywacja, oczekiwania względem przyszłości, marzenia społeczne i zawodowe, dotychczasowe doświadczenie.

Więcej informacji na stronie: http://srb.org.pl/program-liderski-blask-3/ 

Rejestracja do programu: https://goo.gl/forms/F6iDvjNhVieugiYg1 

Info: czerwionka-leszczyny.pl