Budżet Obywatelski – Knurów 2016 – zestawienie projektów

0
934

Budżet Obywatelski to szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych. Polega on na tym, że z budżetu miasta wydzielona zostaje część pieniędzy, o której decydują bezpośrednio mieszkańcy. Mogą oni samodzielnie zgłaszać, a następnie wybierać w drodze głosowania najlepsze projekty, które miasto zrealizuje w następnym roku.

W ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów, zarezerwowano blisko 800 tysięcy złotych, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, remontowym lub kulturalno-społecznym. Uprawnionymi do składania wniosków projektowych byli mieszkańcy Knurowa, którzy w terminie do 27 maja br. zebrali minimum 25 głosów poparcia oraz przedłożyli wniosek projektowy z krótkim opisem działania, uzasadnieniem potrzeby realizacji oraz wstępnym kosztorysem.

Po wstępnej analizie w Urzędzie Miasta, nadesłane propozycje trafiły do Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, powołanej przez Radę Miasta Knurów. Komisja ta pracowała w miesiącu sierpniu br. nad poszczególnymi wnioskami, weryfikując kwestie formalne i merytoryczne, celem podjęcia ostatecznej decyzji o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszonych projektów pod głosowanie mieszkańców.

 

Postaramy się przedstawić Państwu przygotowane projekty do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

 

Chcemy Państwu przedstawić dwa projekty, które pozytywnie „przeszły” w konkursie. Są to projekty, które mają wspomóc Miejskie Przedszkole nr 7, które posiada dwa budynki na ul. Dąbrowskiego i na ul. Ogana. Projekty stworzone zostały z myślą dla dzieci uczęszczających do przedszkola jak również dzieci mieszkających w Knurowie. Prosimy o wsparcie poprzez zagłosowanie na niżej opisane projekty.

Rejon nr II

Doposażenie placu zabaw przy ogrodzie przedszkolnym na ul. Dąbrowskiego 21 A – urządzenia zabawowe dla najmłodszych przedszkolaków (rejon nr II).

Ogród przedszkolny przy przedszkolu 7 na ul .Dąbrowskiego 21 a jest wyjątkowo mały i trudny do zagospodarowania z uwagi, że znajduje się od frontu budynku. Dużą jego część zajmuje chodnik prowadzący do wejścia budynku oraz droga wjazdowa i ewakuacyjna do budynku. W ogrodzie brak jest urządzeń zabawowych dla najmłodszych przedszkolaków. Jedyne wielofunkcyjne urządzenie ze ślizgawką i drabinkami do wspinaczki jest przeznaczone raczej dla starszych przedszkolaków. Dla maluchów zostaje tylko piaskownica i swobodne zabawy z piłką, skakanką itd. Doposażenie placu zabaw urządzenia dla maluchów uczyni teren zabawy w ogrodzie na bardziej przystępny
i atrakcyjny dla 3latków.

Po doposażeniu placu zabaw, mieszkańcy będą mogli z niego korzystać w godzinach pracy przedszkola, z wyłączeniem czasu obecności dzieci przedszkolnych na tym terenie. Dodatkowo corocznie z okazji dnia sportu w przedszkolu zostaną zaproszeni mieszkańcy z dziećmi do 3 roku życia – udział w zabawach z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych .

Rejon nr III

Wsparcie dla Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie budynek przy
ul. Ogana 2 – zakup gier edukacyjnych – łatwiejszy start w szkole (rejon nr III).

Poprzez gry edukacyjne dzieci mają możliwość dokonywania odpowiednich czynności na realnych przedmiotach, uczą się: szeregowania, klasyfikacji i systematyzacji. Nauczyciele i rodzice powinni zwracać uwagę, aby środki dydaktyczne były często stosowane w zabawach dzieci przedszkolnych.

Gry edukacyjne będą dostępne dla wszystkich dzieci na otwartych piknikach i warsztatach „Mamo Tato pobaw się ze mną”. Stoisko z grami edukacyjnymi wystawione będzie na otwartych piknikach letnich organizowanych na terenie przedszkola. Ze względu na duży ogród festyny i pikniki zawsze są organizowane w ogrodzie przedszkolnym na ulicy Ogana. Dodatkowo planowany jest cykl warsztatów dla rodziców dzieci 3 – 4 letnich pt.; „Mamo Tato pobaw się ze mną” – warsztaty mają na celu wyjaśnienie rodzicom jakiego typu zabawy pomagają w przyszłości osiągać sukcesy w szkole, nauce i sporcie. Warsztaty będą prowadzone na terenie przedszkola 1*na semestr po 1,5h. Na warsztaty może przyjść każde dziecko z rodzicem.

Realizacja projektu sprawi, że czas spędzany przez dzieci w przedszkolu będzie atrakcyjny, bardziej kreatywny a nauka dziś zaowocuje dobrymi efektami w przyszłości.

Przedszkole nr 7 jest przedszkolem publicznym dostępnym dla dzieci każdego mieszkańca Knurowa, spełniającego określone warunki, sprecyzowane w zasadach naboru do przedszkoli knurowskich. Przedszkole funkcjonuje cały rok w godzinach 6:00-16.30. Co roku każdy mieszkaniec Knurowa ma możliwość zgłosić swoje dziecko do przyjęcia do grupy 3, 4 latków lub 5 latków.

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA 🙂

 

Zainstalowanie kamer monitoringu na Osiedlu przy wyjeździe z ulicy Lotników na ul. 26-go stycznia oraz  z ul. Marynarzy na ul. 1-go Maja.

Budżet obywatelski : INSTALACJA KAMER MONITORINGU NA OSIEDLU WP II

 

Z tradycją w nowoczesność – stworzenie pracowni robotycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie

Prezentacja projektów do Budżetu obywatelskiego – Z tradycją w nowoczesność – stworzenie pracowni robotycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie

TRENUJEMY MÓZGI UCZNIÓW KNUROWSKICH SZKÓŁ – wykorzystanie treningów Biofeedback dla zwiększenia potencjału uczniów i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi poprzez doposażenie pracowni Biofeedback
w MSP2 i dofinansowanie prowadzenia zajęć

 

„TRENUJEMY MÓZGI UCZNIÓW KNUROWSKICH SZKÓŁ” – kolejny projekt do budżetu obywatelskiego w Knurowie

 

Uatrakcyjnienie obszaru III Kolonii w Knurowie – poprzez utworzenie placu zabaw dla dzieci

Budżet obywatelski: Uatrakcyjnienie obszaru III Kolonii w Knurowie – poprzez utworzenie placu zabaw dla dzieci

 

 

REJON IV:
1. Spacerkiem po knurowskich lasach z juniorem i seniorem – Nordic walking z instruktorem.
2. Wybudowanie na ul. Szkolnej kilku kolejnych miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Feliksa Michalskiego w Knurowie oraz utwardzenie w sposób trwały nawierzchnię drogi na odcinku przyległym do parkingu.
3. Tematyczne rodzinne rajdy rowerowe z piknikiem.

                           

Nazwa dokumentu

Zobacz

wykaz projektów dopuszczonych do głosowania

opis projektów dopuszczonych do głosowania

Wykaz projektów które nie zostały dopuszczone do głosowania

Wykaz Rejonów