Budżet obywatelski : INSTALACJA KAMER MONITORINGU NA OSIEDLU WP II

0
1151

Kolejny z projektów, który dotarł do nas celem przedstawienia i przybliżenia w ramach Projektu do Budżetu Obywatelskiego to :

 

Zainstalowanie kamer monitoringu na Osiedlu przy wyjeździe z ulicy Lotników na ul. 26-go stycznia oraz  z ul. Marynarzy na ul. 1-go Maja.

Projekt polega na rozszerzeniu systemu monitoringu miejskiego
o punkty monitoringu we wskazanych punktach osiedla WP II. Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w obliczu wysokiego natężenia kradzieży samochodów, dewastacji, chuligaństwa oraz bójek i innych przestępstw w obrębie osiedla. Realizacja projektu pośrednio przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania mienia publicznego (miejskiego) i prywatnego, podlegającego ciągłej dewastacji
.

Na osiedlu Wojska Polskiego II, odnotowuje się znaczną ilość interwencji zarówno Policji jak i Straży Miejskiej. Są to m.in. liczne kradzieże samochodów, dewastacja elewacji budynków LWSM, incydenty zakłócania spokoju i inne.

Fakty te mają potwierdzenie w statystykach prowadzonych przez Policję i Straż Miejską. Na spotkaniach z Radą Osiedla WP II, Dzielnicowy osiedla Komisariatu Policji w Knurowie asp. Ireneusz Nowożycki, często na zebraniach informował członków Rady
o kolejnych interwencjach i zajściach, które miały miejsce późną nocą a z powodu ich niezarejestrowaniu przez monitoring oraz braku świadków, trudne są do wykrycia sprawców.

Zainstalowanie kamer monitoringu spowoduje bieżącą kontrolę wskazanych obszarów przez właściwe służby miejskie, odstraszy potencjalnych sprawców od niedozwolonych występków, przyczyni się znacznie do ograniczenia dewastacji budynków, poprawy i zwiększenia bezpieczeństwa na osiedlu.

KOSZT ZAINSTALOWANIA DWÓCH KAMER MONITORINGU – OK. 75.000,00 ZŁ