Rozbudowy ulicy 1 Maja w Knurowie – Powiat Gliwicki przymierza się do wielomilionowej inwestycji

0
762

Powiat Gliwicki przymierza się do wielomilionowej inwestycji – rozbudowy ulicy 1 Maja w Knurowie. Jest to droga powiatowa, a miasto Knurów zobowiązało się wesprzeć finansowo to przedsięwzięcie.

Koszt inwestycji szacowany jest wstępnie na ok. 4,65 mln zł. Powiat ubiega się na ten cel o rządowe dofinansowanie, jest więc szansa, by blisko połowę tej kwoty sfinansował budżet państwa. Z kolei Rada Miejska w Knurowie w sierpniu podjęła uchwałę, że udział miasta w planowanym zadaniu wyniesie 25,01 proc. ostatecznych kosztów, ale zastrzegła, że nie może to być więcej niż 1,163 mln zł. Taką samą kwotę wyłoży na ten cel powiat.

– Bardzo cieszy mnie deklaracja Knurowa – mówi starosta gliwicki Waldemar Dombek. – Powiat jest zarządcą blisko 300 km dróg, które nieustannie wymagają modernizacji. Ich koszt jest niewspółmierny do możliwości finansowych naszego budżetu. Dlatego szczególnie cenię sobie pomoc gmin w takich przedsięwzięciach. Jest ona tym ważniejsza, że składane przez nas wnioski o dofinansowanie otrzymują wyższą punktację, jeśli mamy partnera do realizacji danego zadania.

Planowana modernizacja ma objąć fragment ul. 1 Maja od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona.

– Miasto wyraziło chęć partycypowania w rozbudowie drogi powiatowej Nr 2981S w kwocie blisko 1,2 mln zł, gdyż jest to inwestycja ważna zarówno dla Powiatu Gliwickiego, jak i dla Knurowa – wyjaśnia prezydent Knurowa, Adam Rams. – Ulica 1 Maja to jedna z głównych arterii na terenie naszego miasta. Cieszy fakt, że wspólnymi siłami mamy szansę na pozyskanie na ten cel dużych środków z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Planowany jest tu szeroki zakres robót, zwiększający komfort jazdy i bezpieczeństwo na newralgicznym odcinku ul. 1 Maja. Jednym z jego elementów będzie wydzielony pas ruchu do lewoskrętu w ulicę Kazimierza Wielkiego, powstaną też m.in. azyle dla pieszych oraz czytelne oznakowanie pionowe i poziome.

Info : http://www.starostwo.gliwice.pl