limit miejsc w pojazdach został podniesiony do 30% wszystkich miejsc (stojących i siedzących), przy czym połowa miejsc siedzących nadal musi pozostać wolna;
 informacja o liczbie dostępnych miejsc znajduje się na drzwiach pojazdu;
 podczas podróży należy zachować bezpieczną odległość od pozostałych pasażerów.

Jednocześnie przypominamy, że:
 przystanki na żądanie obsługiwane są jako stałe;
 drzwi do pojazdu otwiera kierowca, bez konieczności używania przycisków przy drzwiach;
 rozkłady jazdy są korygowane do aktualnych potrzeb;
 operatorzy zostali zobowiązani do odblokowania okien w przestrzeni pasażerskiej;
✔️ pasażerowie zobowiązani są do podróżowania z zakrytymi ustami i nosem;
✔️ w pojazdach wydzielono strefy ograniczonego dostępu i wyłączono pierwsze drzwi pojazdu;
✔️ wstrzymano sprzedaż biletów przez kierujących;
✔️ zalecono wyłączenie wszelkich nawiewów – klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania w pojazdach;
✔️ kontrole biletów odbywają się normalnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
✔️ w przypadku, w którym w pojeździe znajduje się maksymalna liczba pasażerów, a na przystanku nikt nie wysiada może pominąć obsługę przystanku.

info: zarząd transportu metropolitalnego