Wybierz sobie zawód:
OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO.
ze stypendium 250,00 zł miesięcznie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach jako jedyna szkoła w Polsce zapewnia kształcenie w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego na poziomie Branżowej Szkoły I Stopnia.
Szkoła współpracuje z CP Glass S.A. – Oddział Huta Szkła Orzesze od 2013 roku, która zapewnia uczniom bazę dydaktyczną i wsparcie merytoryczne w zakresie kształcenia praktycznego.

Już od roku szkolnego 2019/2020 uczniowie klas pierwszych zostaną objęci programem stypendialnym CP Glass S.A., który zagwarantuje im stypendium w wysokości 250,00 zł miesięcznie.
Warto wybrać ten kierunek, ponieważ jego wybór daje gwarancję zatrudnienia, zdobycie wiedzy na najwyższym światowym poziomie i możliwość ciągłego rozwoju.

Info: ZSP Ornontowice