8 czerwca dzieciaki z Pracowni Działań Twórczych były na wycieczce w Parku Przygód i Atrakcji w Zbrosławicach. Spędziliśmy fantastyczny czas na pożegnanie kolejnego sezonu naszych zajęć. Dziękujemy wszystkim dzieciom za aktywny i twórczy udział w PDT a rodzicom za zaufanie do naszej twórczej kadry.

Zapraszamy na ostatnie zajęcia w tym tygodniu.

info: gok pilchowice