Zapraszamy na Dni Otwarte ZSP Ornontowice, podczas których zaprezentujemy naszą najnowszą ofertę edukacyjną dla uczniów kończących gimnazjum i szkołę podstawową.

Otwieramy nowe zawody:
w TECHNIKUM
– technik architektury krajobrazu
– technik rachunkowości
w BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA
– automatyk
– operator urządzeń przemysłu szklarskiego

Info: ZSP Ornontowice