Podczas sesji Rady Powiatu Gliwickiego 30 maja czworo mieszkańców naszego powiatu uhonorowanych zostało odznaką „Za zasługi dla województwa śląskiego”.

Odznaki wręczył radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Bartłomiej Kowalski. Otrzymali je: Hanna Drosd, Elżbieta Kupska, Józef Schütz i Józef Wałach.

Hanna Drosd udekorowana została srebrną odznaką „Za zasługi dla województwa śląskiego”. Jest długoletnim (od 1999 r.) Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego. Z wykształcenia architekt, przez lata swojej oddanej budownictwu  pracy wniosła wybitne zasługi m.in. dla doradztwa architektonicznego, pomocy budowlańcom i architektom, a przede wszystkim w staniu na straży bezpieczeństwa i nadzoru budowlanego w naszym powiecie.

Elżbieta Kupska z Pyskowic otrzymała złotą odznakę „Za zasługi dla województwa śląskiego”. To była, długoletnia nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach, a także wspaniała propagatorka harcerstwa. Przez długie lata pełniła funkcję komendantki Szczepu ZHP Śląsk i komendantki Hufca ZHP Pyskowice. Obecnie również nie ustaje w działalności, organizuje wycieczki dla członków ZNP w Pyskowicach i współdziała ze Sztabem Miejskim Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Józef Schütz z Wielowsi uhonorowany został srebrną odznaką „Za zasługi dla województwa śląskiego”. Od dwudziestu lat jest sołtysem Wielowsi, przez całe życie związanym z pracą społeczną. Dzięki jego działalności, ale – jak sam  podkreśla – także dzięki pracy wielu ludzi, dziś Wielowieś jest jedną z ładniejszych wiosek w naszym województwie. Pan Józef ma ogromny wkład m.in. w reaktywowanie Spółki Wodnej w Wielowsi i tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich. Wciąż działa, organizując m.in. liczne imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne.

Złotą odznakę odebrał Józef Wałach, również z Wielowsi. To były, wieloletni radny Rady Gminy Wielowieś, pełniący także nieprzerwanie od 1993 r. funkcję prezesa Zarządu Stacji Caritas Diecezji Gliwickiej w Wielowsi – pierwszej, jaka powstała w Diecezji Gliwickiej. Jest niezwykle aktywny społecznie, energiczny i pełen pomysłów. Organizuje liczne przedsięwzięcia charytatywne i pomocowe, wspiera potrzebujących, aktywizuje młodzież.

Po wręczeniu życzenia odznaczonym złożyli przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Andrzej Kurek oraz starosta Waldemar Dombek i Ewa Jurczyga z Zarządu Powiatu Gliwickiego.

Info: starostwo.gliwice.pl