NewsyRegion

XVI sesja Rady Powiatu Gliwickiego

31 marca odbyła się XVI sesja Rady Powiatu Gliwickiego. Radni obradowali w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach. S

Na początku sesji ślubowanie złożył Jacek Żyła – nowy radny Powiatu Gliwickiego. Zastąpił on w Radzie Powiatu Adama Ostaleckiego, który w ub. miesiącu złożył rezygnację z funkcji radnego w związku z powołaniem go na stanowisko dyrektora generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jacek Żyła w ostatnich wyborach samorządowych zajął kolejną pozycję po Adamie Ostaleckim na tej samej liście (KW Prawo i Sprawiedliwość) w tym samym okręgu wyborczym (Knurów).

Podczas sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu finansowego za 2015 rok dwóch jednostek organizacyjnych Powiatu Gliwickiego: Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach, a także ze sprawozdaniami rocznymi dotyczącymi sytuacji finansowej za ub. rok dwóch spółek z udziałem powiatu – Szpitala w Pyskowicach Sp. z o. o. i Szpitala w Knurowie Sp. z o. o. Z kolei dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach przedstawił sprawozdanie z działalności PCPR-u za 2015 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej.

Na sesję przygotowano 9 uchwał. Jedna z nich to uchwała w sprawie przyznania nagrody „Bene Meritus” w 2016 roku, którą Rada honoruje osoby, organizacje i instytucje szczególnie zasłużone dla Powiatu Gliwickiego. Pozostałe uchwały dotyczyły  m.in. zmiany regulaminu tej nagrody, określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON w 2016 roku, a także bieżących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2016-2019 oraz w uchwale budżetowej powiatowej na br.

info: starostwo.gliwice.pl