KnurówNewsySport i rekreacja

WOPR Knurów – przypomina

„Zarząd Oddziału Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Knurowie ogłasza nabór na kurs przygotowujący do egzaminu na stopień „Młodszego Ratownika WOPR” oraz kurs przygotowujący do egzaminu na stopień „Ratownika WOPR”

Warunkiem przyjęcia na kurs przygotowujący do egzaminu na stopień „Młodszego Ratownika WOPR” jest:

 1. Uczestnikiem kursu może być osoba, która ukończyła 12 rok życia.
 2. Uczestnik ma być członkiem WOPR.
 3. Uczestnik ma złożyć:
 1. pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny)
 2. zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny)
  1. Uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką.

Warunkiem przyjęcia na kurs przygotowujący do egzaminu na stopień „Ratownika WOPR” jest:

 1. Uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia.
 1. Uczestnik ma posiadać:
 2. stopień młodszego ratownika WOPR;
 3. ważną legitymację członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności
  do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy;
 4. specjalną kartę pływacką;
 5. patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym;
 • patenty:
 • motorowodne,
 • żeglarskie,
 • nurkowania swobodnego (bez płetwonurka młodzieżowego),
 • trenera lub instruktora pływania,
 • lekarza medycyny,
 • pielęgniarki,
 • ratownika medycznego po minimum 2 letnim studium medycznym,
 • przewodnika turystyki kajakowej,
 • instruktora innych dyscyplin wodnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów – Dziennik Ustaw 01.71.738 z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.
 • Uprawnienia:
 • ratownictwo powodziowe z użyciem jednostek pływających,
 • ratownictwo na wodach górskich i szybko płynących (Wietrznice),
 • ratownictwo lodowe
 • ratownictwo skuterowe ,
 • audytorów kąpielisk,
 • ratownictwo na spływach kajakowych,
 • zabezpieczenie imprez żeglarskich,
 • ratownictwo przy wypadkach nurkowych,
 • z zakresu RKO i pierwszej pomocy,
 • ratownictwo na kąpieliskach morskich,
 • lub inne organizowane przez ZG WOPR.
 1. pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny).

Zapisy przyjmowane będą u dyżurujących ratowników na basenie krytym MOSiR
w Szczygłowicach – tel. 332-63-64, na basenie krytym Aqua-Relax w Knurowie – tel. 32 338-19-24.

logo_wopr