Czerwionka-LeszczynyKultura i rozrywka

Wieczór wspomnień o Stanisławie Krawczyku

W miniony piątek w „Starej Piwnicy” Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się wieczór dedykowany Stanisławowi Krawczykowi – zmarłemu 5 marca br. poecie, prozaiku, publicyście, animatorze życia literackiego w naszym regionie. Wspomnieniami o poecie podzielili się pisarze, literaturoznawcy, a także najbliżsi – rodzina i przyjaciele z rodzinnego Dębieńska.

 

 

Wieczór wspomnień o Stanisławie Krawczyku poprowadził profesor Marian Kisiel z Uniwersytetu Śląskiego. „16 listopada Staszek świętowałaby swoje 77 urodziny. Chciałbym więc, abyśmy poczuli się dziś jak na urodzinach, w miłej, ciepłej atmosferze wspomnijmy Stanisława – powiedział witając zgromadzonych M. Kisiel. – Ta piwniczka pełna jest wspomnień o nim – tutaj między innymi odbywały się liczne spotkania literackie, a także konkurs poetycki, którego był komisarzem. Po raz kolejny spotykamy się dziś, by kontynuować jego dzieło.

To trzecia ważna dla literatury postać tego miasta – wspominamy Wilhelma Szewczyka i Zdzisława Stanisława Pietrasa i Stanisława Krawczyka. Każda z tych postaci rożnie zapisała się w przestrzeni miasta i co innego wnosiła w obszarze wartości” – podkreślił M. Kisiel.

W wydarzeniu uczestniczył zastępca burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Andrzej Raudner, prezes katowickiego Oddziału Związku Pisarzy Polskich Jan Strządała, a także przyjaciele, bliscy, rodzina – żona i siostra poety.

Dyrektor Miejskiej Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Mariola Czajkowska podkreśliła:

„Chciałam podziękować Staszkowi za literaturę w Czerwionce-Leszczynach. Domy Kultury organizują koncerty, przedstawienia, ale literaturą zajmuje się niewiele ośrodków. To jest niezwykle trudny obszar, mało widowiskowy, a dzięki Stanisławowi Krawczykowi realizowaliśmy i będziemy realizować szereg wydarzeń literackich w Czerwionce-Leszczynach”.

 

 

STANISŁAW KRAWCZYK ur. 1938 roku w Czeladzi. Autor zbiorów wierszy: Przedpokój, Las mieszany (ZLP, Katowice 1981), Brzegi płomienia (LSW, Warszawa 1986), Morze cierpliwe (Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1986), Relacja (NOMA, Kraków 1990), Księgi wieczyste (Urząd Wojewódzki, Katowice 1991), Droga (WAM, Kraków 1993), Dusze zwierząt domowych (WAM, Kraków 1993), W samogłoskach i w kolorach (Towarzystwo Zachęty Kultury, Katowice 1995), Błądzę (Ego, Katowice 1996), Szepty (Miniatura, Kraków 1997), Tajemnica twarzy (Miniatura, Kraków 1998), 13 wierszy (Ego, Katowice 2002), Ona i Ona (MOK, Czerwionka-Leszczyny 2006), tomu opowiadań i reportaży Czas przejściowy (Miniatura, Kraków 1998), Zapiski na prowincji (Świadectwo, Bydgoszcz 2000) oraz widowiska poetyckiego Lustra przestrzeni
(TVP 3, 1995). Redaktor i współredaktor publikacji indywidualnych i zbiorowych. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wiceprezes katowickiego Oddziału SPP. Mieszkał w Dzielnicy Dębieńsko w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny. Uhonorowany nagrodami Polskiego Radia (1981) i Solidarności (1994), Złotą Honorową Lampką Górniczą Rybnickich Dni Literatury (1995), Statuetką Karolinka (2001) oraz nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2011).

Krawczyk07 Krawczyk18 Krawczyk16 Krawczyk15 Krawczyk13 Krawczyk09 Krawczyk08 Krawczyk06 Krawczyk05 Krawczyk04 Krawczyk03 Krawczyk01