Starostwo Gliwice: Transmisja i utrwalanie obrad sesji Rady Powiatu Gliwickiego

0
497

Od początku VI kadencji sesje Rady Powiatu Gliwickiego są transmitowane oraz utrwalane. Ich przebieg można oglądać poprzez stronę internetową i BIP Starostwa Powiatowego w Gliwicach lub też korzystając z kanału YouTube.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz późniejszymi przepisami, działalność organów powiatu jest jawna. W celu realizacji zasady jawności obrady Rady Powiatu Gliwickiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Sesje Rady Powiatu Gliwickiego są transmitowane i rejestrowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu Gliwickiego w zakładce Rada Powiatu w Portalu Mieszkańca oraz poprzez kanał YouTube.

Na Portalu Mieszkańca, wszyscy mają dostęp do:

  • zawiadomień o sesjach Rady Powiatu Gliwickiego,
  • projektów uchwał wnoszonych pod obrady,
  • transmisji i nagrań obrad,
  • wyników z przebiegu głosowań
  • interpelacji złożonych przez Radnych Rady Powiatu Gliwickiego wraz odpowiedziami na nie.

Transmisje i nagrania Rady Powiatu Gliwickiego dostępne są pod linkiem: http://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/19740446