Czerwionka-Leszczyny: Projekt „Profilaktyka na legalu”

0
625

„Profilaktyka na legalu” to nazwa projektu Stowarzyszenia Pomocy „Feniks” skierowanego do dzieci i młodzieży, a także ich rodziców, mieszkających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Projekt zakładał szeroko rozumianą edukację, niezbędną do prawidłowych, właściwych postaw i zachowań społecznych z dala od nałogów.

W okresie od czerwca do listopada tego roku przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia profilaktyczne dla rodziców, szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży, szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień dla rodziców, zorganizowano wyjazdy i spotkania integracyjne (rodzinne) – do Parku Wodnego, kina, kręgielni oraz restauracji, przeprowadzono zajęcia sportowe „fitness dziecięcy”, rajdy piesze, a na końcu realizacji zadania odbyło się spotkanie podsumowujące, podczas którego wręczono dyplomy uczestnictwa.

Wszystkie działania prowadzone w ramach projektu miały na celu:

– dostarczanie wiedzy na temat uzależnień oraz środków psychoaktywnych,

– kształtowanie umiejętności aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego z dala od nałogów,

– wspieranie rodziców w odnalezieniu się w roli rodzica w oparciu o profilaktykę prorodzinną,

– kształtowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych,

– kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich,

– budzenie uczuć miłości, szacunku, akceptacji i zrozumienia,

– budowanie bliskiej więzi emocjonalnej w relacjach rodzinnych,

– wzmacnianie poczucia własnej wartości,

– kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,

– kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych.

Łącznie w zadaniu wzięło udział 36 dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz 10 rodziców.

Zadanie „Profilaktyka na legalu” było współfinansowane ze środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Info: czerwionka-leszczyny.pl