Starostwo Gliwice: Odznaczenia dla Pracowników Szpitala w Knurowie

0
1399

Starostwo Gliwice:

W dniu 26.04.2022r. o godz. 13.30 w Sali Zarządu Starostwa Powiatowego w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17 odbyła się uroczystość wręczenia odznak „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”.
Na wniosek Starosty Gliwickiego odznaczenie te zostało przyznane przez Kapitułę składającą się z Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego Szpitalowi w Knurowie sp. z o.o. za działania podejmowane w walce z Covid-19
Ponadto w trakcie uroczystości uhonorowani zostali również:
doktor Barbara Kaleta: ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych 1 Szpitala w Knurowie
doktor Agnieszka Dudzińska-Rabijasz : zastępca ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrzych 1 Szpitala w Knurowie
pielęgniarz mgr Michał Gil: pielęgniarz Oddziałowy Oddziału Chorób Wewnętrzych 1 Szpitala w Knurowie
mgr pielęgniarstwa Justyna Tkocz-kierownik Izby Przyjęć Szpitala w Knurowie

W trakcie uroczystości zostały wręczone również odznaczenia „Przyjaciel Szpitala w Knurowie”, które Szpital przyznał osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Szpitala.
Odznaczeni zostali:
Powiat Gliwicki– w kategorii osoba prawna
Adama Ostalecki : Dyrektor Generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kategorii osoba fizyczna
Bartłomiej Kowalski– Radny Sejmiku Województwa Śląskiego w kategorii osoba fizyczna

🔽🔽🔽