Knurów: Nadzwyczajna sesja Rady Miasta – 28.04.2022

0
477

Uprzejmie informuje, ze w dniu 28 kwietnia 2022r. o godz. 11:00 w Ratuszu przy ul. Niepodległości 7 odbedzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Knurów.

Porzadek obrad:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porzadku obrad.
3. Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2022 rok.
4. Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2022 rok.
5. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XL VII/616/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie budzetu Gminy Knurow na 2022 rok z pózn. zm.
6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knuröw.
7. Zakonczenie sesji.

Tomasz Rzepa
Prewodniczacy Rady