Kiedy wykonuje się test?

Bardzo aktualne są pytania związane z wykonywaniem testów na koronawirusa. Jakie są ich rodzaje? Kiedy się je zleca? Jakie są wskazania do ich wykonania? Poniżej garść informacji na ten temat.

Generalnie są dwa rodzaje testów na wykrycie koronawirusa: genetyczne i immunologiczne. W celach diagnostycznych stosowane są te pierwsze, zaś drugie – immunologiczne (serologiczne) stosuje się jedynie pomocniczo, przesiewowo.

– Badanie genetyczne zlecane jest w przypadku podejrzenia występowania koronawirusa – mówi lek. med. Leszek Kubiak, prezes Zarządu Szpitala w Pyskowicach Sp. z o. o. – Zleca je lekarz chorób zakaźnych lub przedstawiciel stacji sanitarno-epidemiologicznej prawie w każdym przypadku zgłaszanym przez lekarzy z szpitali i przychodni oraz pracowników oddziałów doraźnej pomocy medycznej. Wyjątkiem od niedawna, bo od  4 kwietnia, jest personel medyczny, w przypadku którego badanie wykonywane jest obecnie w trybie pilnym – wiąże się to z większym narażeniem personelu medycznego, co potwierdzają ostatnie dane epidemiologiczne. Na podstawie badania genetycznego ocenia się, czy dany pacjent jest zakażony i chory. Badanie to wykonuje się dwukrotnie, w celu wyeliminowania ewentualnej pomyłki. Jest to badanie refundowane przez NFZ, nie można go wykonać prywatnie.

Z kolei badanie immunologiczne można zrobić w sytuacji, gdy ktoś miał kontakt z osobą chorą – w celu stwierdzenia, czy jego organizm produkuje przeciwciała. W Polsce badań immunologicznych nie używa się na szeroką skalę, nie są zalecane przez Ministerstwo Zdrowia, a tym samym refundowane przez NFZ. W ostatnich dniach pojawiły się jednak doniesienia, że jedna z firm farmaceutycznych zamierza je wypuścić na rynek do szerokiego, komercyjnego stosowania.

Dla osób bliżej zainteresowanych tą tematyką zamieszczamy informacje opracowane przez kierownika Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala w Pyskowicach, dr n. med. Joannę Bienias (na podstawie: Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Wersja 27.03.2020).

 

Diagnostyka laboratoryjna SARS-CoV-2

Diagnostyka laboratoryjna koronawirusa (SARS-CoV-2) u pacjentów z podejrzeniem zakażenia ma na celu identyfikację osób zakażonych oraz ograniczanie zasięgu epidemii. Badania wykorzystywane w celu wykrywania koronawirusa to przede wszystkim, zgodnie z zaleceniami WHO, testy genetyczne metodą RT-PCR oraz pomocniczo testy immunologiczne.

Badaniu wykrywającemu materiał genetyczny wirusa RT-PCR zostają poddane osoby spełniające kryteria przypadku podejrzanego COVID-19. Są to pacjenci z infekcją dróg oddechowych, z gorączką, kaszlem, dusznością lub u których wykryto przeciwciała w badaniu serologicznym. Konieczny jest także kontakt z osobą zakażoną, powrót z regionu o lokalnej transmisji zakażenia lub ciężki stan pacjenta.

Test genetyczny RT-PCR jest podstawą rozpoznania aktywnego zakażenia SARS-CoV-2. Test pozwala na wykrycie specyficznego dla wirusa SARS-CoV-2 fragmentu materiału genetycznego RNA. Badania wymagają specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, a czas wykonania testu to od 8 do 12 godzin. Ze względu na możliwość uzyskania wyników fałszywie ujemnych spowodowanych np. zbyt wczesnym pobraniem wymazu z noso-gardzieli, badanie należy powtórzyć po kilku dniach.

Drugą grupą badań są testy serologiczne polegające na wykrywaniu przeciwciał wytwarzanych przez chorych jako odpowiedź organizmu na zakażenie. Przeciwciała klasy IgM przeciwko SARS-CoV-2 zaczynają być wytwarzane w 3 dniu od zakażenia, natomiast można je wykryć testami serologicznym powyżej 7 dnia. Dodatni wynik testu serologicznego świadczy o przebytym zakażeniu lub zakażeniu bezobjawowym. W celu wykrycia obecności wirusa dodatni test serologiczny należy potwierdzić testem RT-PCR. Ujemne wyniki testu serologicznego nie wykluczają zakażenia COVID-19 ze względu na pojawianie się przeciwciał średnio do 15 dni. Brak przeciwciał w 28 dniu uważa się jako wskaźnik braku zakażenia.

Szybkie testy serologiczne mogą znaleźć zastosowanie w identyfikowaniu bezobjawowych zakażeń lub do oszacowania liczby osób, które miały kontakt z wirusem.

info: starpstwo gliwice