Ciekawostki z ...

Śląsk: Podpisanie umowy „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”

Zasoby czterech instytucji kultury województwa śląskiego zostaną zdigitalizowane i udostępnione. To efekt umowy, którą podpisano w Bibliotece Śląskiej.

Województwo Śląskie w trakcie uroczystego podpisania umowy „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 reprezentował członek Zarządu Henryk Mercik.

Celem przedsięwzięcia jest digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury województwa śląskiego poprzez kompleksowy system cyfryzacji, archiwizacji i prezentacji zbiorów. W efekcie powstaną 153 TB danych i zostanie udostępnionych łącznie ponad 93 tys. obiektów prezentujących dokumenty piśmiennictwa, filmy, zabytkowe eksponaty oraz rekwizyty i kostiumy operowe.

„To jest moment historyczny, dzisiaj rozpoczyna się próba pokazania humanistyki w innym wymiarze, to propozycja nowej jakości w badaniach naukowych. Jesteśmy na początku drogi, która za kilka lat zaprowadzi nas w zupełnie nowy świat i zmieni sposób myślenia o naukach humanistycznych” – mówił dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki.

Całkowita wartość projektu to 37,8 mln zł. Projekt będzie realizowany przez cztery instytucje kultury województwa śląskiego: Bibliotekę Śląską (lidera projektu) oraz Regionalny Instytut Kultury, Instytucję Filmową „Silesia Film” i Operę Śląską. Zgodnie z harmonogramem prace mają rozpocząć się w marcu 2018 roku i zakończyć się 31 grudnia 2021 roku.

Zasoby będą prezentowane w ramach unowocześnionej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Zwieńczeniem projektu będzie utworzenie agregatora – regionalnego serwisu dostępowego, indeksującego i prezentującego dane z wytypowanych serwisów internetowych, m.in. ŚBC, serwisu audiowizualnego, Encyklopedii Województwa Śląskiego, podręcznika edukacji regionalnej, Bibliografii regionalnej oraz katalogu OPAC Biblioteki Śląskiej.

Info: slaskie.pl